Kadın istihdamı, Türkiye’nin ekonomik büyüme hedeflerini ve bu hedeflere ulaşabilme yolundaki adımlarını destekleyici bir kuvvettir. Peki Nasıl? Gelişmiş ülkelerde kadın işgücüne yüksek katılımın sağlanması sayesinde ev içi işler piyasaya kaydığı için büyüme hesaplamasına dahil edilmektedir. (Gelişmiş ülkelerde kadın işgücüne katılım oranları yüksek olduğundan evde yapılabilecek işler pek çok iş piyasasından karşılanmakta ve GSYH’nin hesaplanmasında göz