Kadın İstihdamı ve Network Marketing

Kadın istihdamı, Türkiye’nin ekonomik büyüme hedeflerini ve bu hedeflere ulaşabilme yolundaki adımlarını destekleyici bir kuvvettir.

Peki Nasıl?

 • Gelişmiş ülkelerde kadın işgücüne yüksek katılımın sağlanması sayesinde ev içi işler piyasaya kaydığı için büyüme hesaplamasına dahil edilmektedir. (Gelişmiş ülkelerde kadın işgücüne katılım oranları yüksek olduğundan evde yapılabilecek işler pek çok iş piyasasından karşılanmakta ve GSYH’nin hesaplanmasında göz önüne alınmaktadır.)
 • Kadınların işgücüne düşük katılımları, işgücü piyasası etkinliğini azaltarak, ulusal rekabet gücünün zayıflamasına yol açmaktadır. Dolayısıyla kadınların işgücüne katılım miktarının arttırılması ile işgücü piyasasında etkinlik sağlanarak uluslararası rekabet arttırılabilir ve ekonomik büyüme olumlu yönde etkilenebilir.

Yukarıdaki tabloya Maliye Bakanlığı da yayınladığı raporda kadınların işgücüne katılımındaki zorlukları sebep olarak göstermiştir.

 

“Türkiye’de kadın işgücü katılım oranları incelendiğinde U-biçimli bir seyir göstermektedir. U biçimli eğri; tarımın temel ekonomik faaliyet olduğu dönemlerde kadınların ücretsiz aile işçisi olarak yüksek oranda işgücüne katılmasıyla başlar. Eve dönük üretimden pazara yönelik üretime geçişle birlikte, pazarların genişlemesi, teknolojinin gelişmesiyle kadın işgücü katılımın oranlarının düşmesiyle devam eder. Gelişen sanayi ve hizmet sektörüne uygun olarak eğitim seviyesinde yaşanan artışla beraber kadın işgücü katılım oranının yeniden yükselişi ile tamamlanır.” (Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C:15, S:3)

Dünya Ekonomik Forumunun “Küresel Rekabetçilik Endeksi” 2016-2017 verilerine göre Emek Piyasalarının Etkinliği bileşeninde en kötü performans kadın işgücüne katılım oranlarında gerçekleşmiş ve Türkiye sıralamada Moritanya’yı takiben 125. olmuş, 2015-16 verilerine göre Türkiye 128.sırada yer alırken, 2016-2017 yılında bu sıraya Umman yerleşmiştir.

Kadınların İşgücüne Katılmasını Zorlaştıran Etkenlerden Bazıları;

 • Kadınlar düşük eğitim düzeylerinde işgücüne oldukça sınırlı katılım sağlamakta, alt sosyoekonomik gruplardaki hanelerde kıt kaynakların kullanımında işleyiş kız çocuklarının aleyhine.
 • Kız çocukları; ev işlerinde anneye yardımcı olmak, kardeşlerinde bakmak zorunda olmak gibi sorumluluklar üstlenmek mecburiyetinde kaldıklarından toplumsal fırsatlardan erkek çocuklarıyla eşit şekilde yararlanamazlar.
 • Kadınların ücretsiz aile işçisi sıfatı ve bakım yükümlülüğü.
 • Diğerlerine nazaran daha şanslı sayılabilecek eğitimli kesimin başındaki problemlerden birini ise TÜİK 2014 yılında yaptığı çalışma sonucunda açıklamıştır, eğitim seviyesi dışında çeşitli meslek gruplarında cinsiyete göre alınan ücretlerde farklılık gözlenmekte, kadınlar erkeklerden daha düşük oranda ücret almaktadır. (Sebepleri arasında, kadınların başlangıçta düşük nitelik ve düşük ücretli işlere yönelmesi ve bu durumun terfi ve ücret artışına etkisiyle, kadınların yeterli niteliğe sahip olmasına rağmen erkek egemen sektörlerde istihdam edildiğinde hak ettiği ücreti alamaması gösterilebilir.)
 • Kadınların evlilik sonrası tazminat hakkı, çocuk izni, hane içi çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve türevleri gibi sebepler yüzünden firmalar taleplerini erkeklere çevirmektedir.

 

Network Marketing’in Bu Zorlayıcı Etkenlerle Rekabeti

 • Network Marketing firmalarında istediğiniz lokasyonda, istediğiniz yerde ve en önemlisi istediğiniz insanlarla çalışabildiğiniz için mobbing ve taciz ihtimalini yok edersiniz.
 • Network Marketing firmaları yeterli niteliğe sahip olmanıza rağmen sadece erkek egemen yapının gölgesi altında hak ettiğiniz ücreti vermemezlik etmez.
 • Network Marketing firmaları nerede doğduğunuzla, medeni durumunuzla ilgilenmez.
 • Network Marketing firmaları nerede okuduğunuzla ilgilenmez, kişisel olarak kendinize yaptığınız yatırımdır önemli olan.
 • Network Marketing firmaları 2-3 saatlik iş için tüm gününüzü hibe etmenizi beklemez, kendiniz ve sevdikleriniz için ayıracağınız vakti lütuf olarak görüp sizi geri planda bırakmaz.
 • Network Marketing firmaları nerede oturduğunuzla ilgilenmezler ve kaç çocuğunuzun olup olmadığını, onların performansınıza etkilerini değerlendirmezler.
 • Network Marketing, hem kadın-erkek eşitsizliğine karşı durup hem de eğitim düzeyi yüksek kadınlarla bu fırsatı elde edemeyen kadınlar arasında eşitlikli bir yapı gözeterek pazarlama planları ve ticaret modelleri arasında kadınlar için istihdamı maksimize eden bir oluşumdur.

Sonuç olarak Network Marketing’in kadın istihdamına dokunuşu artan kişi başına gelirle beraber cinsiyet eşitsizliğini azaltır ve pek tabi azalan cinsiyet eşitsizliği ekonomik büyümeyi olumlu etkiler. Kadın işgücü katılım oranında meydana gelen %1’lik artış GSYH’de %0,99’luk bir artışa yol açar. Üretim faktörleri arasında yer alan kadın işgücünün yok sayılması ya da atıl kalması ekonomik bir kayıptır. Kadınların işgücüne dolayısıyla ekonomiye kazandırılması tüm ülke için bir kazanç, kalkınmanın hızlandırılması ve büyümenin dengeli bir yapıya kavuşmasında önemli bir etken olacaktır. (SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme I, S:115)

Üzerine düşünülmesi gereken bir konu var ki,  Dünya Kalkınma Raporu’nda yer alan “Tüm insanlar ırk, din ya da cinsiyet farkı gözetmeksizin, özgürlük ve itibar, ekonomik güvence ve fırsat eşitliği şartlarında, hem maddi refahlarını, hem de manevi gelişmelerini sağlama hakkına sahiptir.” maddesini size verebilecek doğru pazarlama planı ve iş modeli hangisi? 

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir